ARCHIVE
Norwegian only

Vellykkede gründerselskaper har noe spesielt ved seg, noe som er vanskelig å sette ord på, men som inspirerer de første ansatte og kunder til å bidra...

Noen ganger finner man kilden til kunnskap og relevant erfaring på uventede steder. Oljeplattformer styres med spillkonsoller, sushirestauranter sende...

Klare roller er avgjørende for sunn verdiutvikling i virksomheter. I Credo bruker vi mye tid på å avklare roller og bidrag fra gründerne, ledelsen, st...

Hvordan sikre fokus på verdiskaping i hvert enkelt selskap etter hvert som private equity-fondene vokser og forvalteroppgavene øker? Private equity ha...

Partnerskapsbaserte eiermodeller for gründerdrevne bedrifter er attraktive både for gründere/eiere og for bedriftene som hurtig kommer på en helt ny u...

Bedrifter er i utvikling – eller i tilbakegang. Det er i næringslivet som i idrett: Å vinne krever målrettet og langsiktig hardt arbeid, vilje til å p...

Vi i Credo Partners er opptatt av bevisst eierskap, det vil si tydelighet i forhold til spørsmålet: "Hvorfor vil vi eie". Bevisst eierskap står ikke i...

Credo Partners modell for systematisk utvikling av verdien i små og mellomstore selskap er i seg selv enkel, men krever omhu og troskap til modellens...

Please reload

Kategorier:

Please reload

© by Credo Partners AS.